foto01 foto02 foto03 foto04 foto05

Vzduchotechnika

banner vzduchotechnika

Vzduchotechnika VZT je technický odbor, ktorý sleduje tvorbu vnútorného prostredia budov. Základným prostriedkom je výmena vzduchu v danom priestore za vzduch upravený na požadovanú úroveň predovšetkým teplotou, vlhkosťou a čistotou. VZT predstavuje komplex funkčných zariadení a elementov zabezpečujúcich úpravu vzduchu a ako celok tvoria vzduchotechnický systém.

Podľa klasického delenia môžme rozdeliť vzduchotechniku na tieto celky:

1. Vetranie 2. Teplovzdušné vykurovanie 3. Klimatizácia 4. Odsávanie 5. Priemyselná VZT

Naša firma sa zaoberá predovšetkým vetraním a odsávaním stravovacích zariadení. Kuchyňa sa vyznačuje nadmernou produkciou tepla, vodnej pary, pachov a spalín plynových zariadení. Vznikajúce škodliviny znehodnocujú pracovné prostredie, ohrozujú stavebnú konštrukciu vznikom plesní, korózie a vytvárajú sa vhodné podmienky pre množenie mikroorganizmov. Susediace priestory sú bezprostredne ohrozované kuchynskými pachmi. Preto je veľmi dôležité vytvorenie vhodných tlakových podmienok medzi jednotlivými priestormi. Iba malé kuchynky s prípravou menej ako 10 jedál sa môžu vetrať prirodzene cez okná. Všetky ostatné kuchyne by mali byť vetrané núteným vetraním s prívodom a odvodom vzduchu. Pri navrhovaní vetrania kuchyne je nutná znalosť problematiky ako prevádzka kuchyne, dispozičné riešenie, typ média, príkony spotrebičov, súčasnosť využitia a pod. To je našou nespornou výhodou, nakoľko sa venujeme aj gastronomickým zariadeniam. Vieme už od projektu zabezpečiť vyváženosť týchto dvoch odborov a výsledok prevádzka bez kuchynského zápachu sa môže stať realitou.

 


 

foto01 foto02 foto03 foto04