foto01 foto02 foto03 foto04 foto05

UV Odsávače pár

UV filtrácia odsávaného vzduchu je pridané zariadenie k indukčnému odsávaču Jeven. Uplatňuje sa všade tam, kde sú zvýšené nároky na čistotu odvádzaného vzduchu.

Medzi hlavné výhody patrí:

√ Významné zvýšenie požiarnej bezpečnosti v prevádzke

√ Potrubie, ventilátor a ostané časti VZT systému bez usadenia tukových nánosov

√ Lepšie hygienické podmienky bez množenia mikroorganizmov

√ Zníženie prevádzkových nákladov na údržbu a čistenie

√ Odvádzaný vzduch je použiteľný na rekuperáciu a tým pádom sa znižujú náklady na vykurovanie privádzaného vzduchu v zimnom obdobíUV filtrácia vzduchu je rozdelená do 3 fáz.

Fáza 1 > Cyklónové filtre zabezpečia potrebnú rýchlosť vzduchu a usadenie oleja v spodnej časti filtrov /1,2,3/

Fáza 2 > Vzduch prichádza k filtru z ťahokovu, kde sa ochladzuje a zachytávajú sa no ňom ďalšie drobné čiastočky /4/

Fáza 3 > UV žiariče pôsobia na odvázaný vzduch a zbavujú ho mikroorganizmov. Následne iba kysličník uhličitý, voda a malé čiastočky prachu odchádzajú potrubím von z odsávača.

 

 


foto01 foto02 foto03 foto04