foto01 foto02 foto03 foto04 foto05

Turbo Swing

Odsávače pár Turbo Swing predstavujú vysoko účinný filtračný systém. Ich tajomstvo sa skrýva v odstredení tuku a mastnoty, čím nedochádza k znečisteniu potrubia. To výrazne vplýva na na šetrenie energie, úsporu na údržbe zariadení a v neposlednom rade požiarnej prevencii.

1, Znečistený vzduch prichádza k TurboSwingu 2,3 Rotujúci separátor odstredí mastnotu a nečistoty 4,5,6 Zostatková mastnota stečie od zbernej misky. Tú potom môžeme cez výpustný ventil vyliať 7, Prefiltrovaný vzduch pokračuje cez potrubie k ventilátoru

TurboSwing brožúra SK. pdf

√ TurboSwing brožúra ENG. pdf

√ TurboSwing technická prezentácia ENG.pdf

√ TurboSwing v prevádzke reštaurácie Rosso, Finsko. Powerpointfoto01 foto02 foto03 foto04