foto01 foto02 foto03 foto04 foto05

Revízie a posudky

Podľa vyhlášky 508/2009 z.z. je potrebné vykonávať odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických a plynových zariadení pri ktorých sa kontroluje bezpečnosť zariadení v zmysle vyhlášky.

Plynové spotrebiče                                                         1 x za 12 mesiacov

El. spotrebiče 400 V/3f pevne pripojené                         1 x za 24 mesiacov

El. spotrebiče 230 V/1f pevne pripojené                         1 x za 24 mesiacov

Pre ľahšie pochopenie si môžte stiahnuť vysvetlenie k norme STN 33 1610 od Doc. Ing. Ivana Bojnu. z STU v Bratislave.

 


 

 

 

foto01 foto02 foto03 foto04