foto01 foto02 foto03 foto04 foto05

Projekcia

Technické poradenstvo - odborná konzultácia, obhliadka stavby, príp. skutočného stavu zariadení, zameranie.

Návrh dispozičného riešenia - vypracovanie návrhu, štúdie rozmiestnenia technických zariadení so zoznamom a požiadavkami na technologocké prívody.

Technologický projekt - vypracovanie projektu, podkladov s technologickými požiadavkami pre jednotlivé profesie, elektroištalácie, prívody a odpad vody, rozvod plynu, vetranie kuchyne.

Technický dozor - účasť na kontrolných dňoch, dohľad a usmerňovanie stavebných prác pre jednotlivé profesie.

Zaškolenie obsluhy - pre používanie technických zariadení a bezpečnosť pri práci. Pri uvedení do prevádzky, ako aj pri zmene personálu.

 

BBC projekt výdaj

BBC Výdaj realizácia

 

 

 

 

 

foto01 foto02 foto03 foto04