foto01 foto02 foto03 foto04 foto05

Montáž a servis

Profesionálna montáž - to je prvý krok ako predísť poruchám spôsobených neodbornou montážou. Naše dlhoročné skúsenosti dennodenne potvrdzujú, že použitie kvalitných materiálov a odborná práca len predlžujú životnosť všetkých zariadení. Dôležitou a neodeliteľnou súčasťou kvalitnej montáže je kontrola prípravy na montáž. Kontrola polohy technologických prívodov a ich včasné usmerňovanie Vám môžu ušetriť vaľa času, energie a hlavne finačných prostriedkov. Po ukončení montáže sa vykonávajú technické skúšky zariadení, kontrola správnej funkčnosti a podľa potreby sa nastavia potrebné parametre. Naši servisný technici sa pravidelne zúčastňujú školení u našich dodávateľov. Pri zložitejších opravách Vám prevezmeme zariadenie na dielenskú opravu. Výhodou servisu firmy KLIMATECHNIK, sú dlhoročné skúsenosti, použitie modernej diagnostickej techniky, originálnych náhradných dielov a hlavne profesionálny spôsob riešenia opravy vzniknutej závady.

Technické prehliadky a skúšky zariadení vykonávame podľa individuálnej objednávky zákazníkov pravidelne v mesačných, štvrťročných alebo polročných intervaloch. Predaj originálnych náhradných dielov poskytujeme na 90% predávaných značiek na Slovensku. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať sevis@klimatechnik.sk.

foto01 foto02 foto03 foto04