foto01 foto02 foto03 foto04 foto05

Chladenie odparovaním

Krása odparovacieho chladenia je v jeho jednoduchosti. Je to proces, ktorý je využívaný už stovky rokov. Arabi vešajú mokré prikrývky do vstupov svojich stanov, Gréci do okien hlinené džbány naplnené vodou. Tento prírodný proces nastáva všade tam, kde prichádza do styku voda a horúci vzduch. Pri prírodnom odparovaní , ktoré absorbuje teplo, sa horúci vzduch schladí o niekoľko stupňov.


Chladiace zariadenie nasáva vonkajší vzduch ventilátorom cez panely, ktoré sú z pórovitého materiálu. Ten je neustále zvlhčovný vodou. Prúdením vzduchu dochádza k odparovaniu vody, čo má za následok znižovanie teploty nasávaného vzduchu, ako aj zníženie vlhkosti. Takto upravený vzduch je privádzaný ventilátorom do priestoru, ktorý chceme chladiť.

Medzi hlavné výhody odparovacích chladičov patrí:

√ nízke investičné a prevádzkové náklady, minimálna spotreba el. energie v porovnaní s tradičnými komresorovými systémami

√ chladenie bez použitia freónov - ekologické, zdraviu nezávadné

√ stály prívod čerstvého vzduchu /pretlakové vetranie/

√ vysoká efektívnosť, so vzrastajúcou teplotou rastie účinnosť


V našich podmienkach tieto zariadenia znížia teplotu o 4-10°C v závislosti od vlhkosti vzduchu. Do priestoru je stále privádzaný čerstvý vzduch, ktorý je predlakom odvádzaný. Odparovacie chladiče sú vhodné do priestorov veľkoplošných hál, spoločenských priestorov, rodiných domov, hál pre chov zvierat - skrátka všade tam, kde je potrebné chladiť výkonne a efektívne.

Chladenie odparovaním prospekt

 

foto01 foto02 foto03 foto04